Egyházak / Evangélikus egyház

Evangélikus egyházEvangélikus egyház

A szomszédos Kőszeg Sopronnal vetélkedik abban, hogy melyik városban prédikáltak először Luther hatására, így a Kőszeghez közeli Kiszsidány lakói is bizonyára az elsők között hallgatták az evangélium tiszta hirdetését és vettek részt szentségek helyes kiszolgáltatásában.

A kiszsidányi eklézsia ma a Kőszegi Evangélikus Egyházközség fíliája, helyben gondnok vezeti.

Kiszsidányban nem volt evangélikus templom, de volt iskola és élt itt kántortanító. Az iskola 1864-ben épült a tanítólakással együtt. Ágostai Hitvallású Evangélikus Elemi Népiskola néven az államosításig szolgálta a gyülekezetet, majd állami iskolaként 1960-ig működött.

A rendszerváltás után az evangélikusok visszakapták az iskola termét, amelyben imaházat rendeztek be. Megvásárolták az összeomlóban álló közeli lakóházat is. Terveik szerint az épületeket pályázatból felújítják és egyházi turizmus céljaira hasznosítják.

A hitoktatást a Horvátzsidányi Általános Iskolában tartják.« Vissza az előző oldalra!

Kiszsidány Község Önkormányzata (Roggendorf) - Magyar