Egyházak

Evangélikus egyházEvangélikus egyház
Feltehetően a reformáció ideje óta élnek evangélikusok Kiszsidányban, az is feltehető, hogy az első magyar települések egyike volt, ahol a lutheri ...
Részletek
Katolikus egyházKatolikus egyház
Kiszsidány egyetlen temploma a római katolikus felekezet használatában van. Helyben lakó pap nincs, misézni a horvátzsidányi plébános jár.
Részletek
Kiszsidány Község Önkormányzata (Roggendorf) - Magyar