Önkormányzat / bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele

bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételeHatáskörrel rendelkezik a jegyző az alábbiak szerint:

  1. A kereskedő székhelye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni: A csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, a mozgóbolti és üzleten kívüli formában történő, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés kereskedési formában folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységet.
  2. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőhöz szükséges bejelenteni: Minden más kereskedelmi forma.
  3. Eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban
  4. Ügymenet leírása: A bejelentés megtételével a kereskedelmi tevékenység megkezdhető. Amennyiben a bejelentés adattartalma teljes, Igazolás megküldésével értesítjük a Kereskedőt a nyilvántartásba vételről, továbbá a bejelentés másolatát megküldjük a hatáskörrel rendelkező szakhatóságoknak. A hiányos bejelentésről értesítjük a Kereskedőt, egyben a bejelentés meg nem tettnek minősül. Ha ellenőrzésünk során megállapításra kerül, hogy a Kereskedő a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szabunk ki.
  5. Ügyintézéshez szükséges: A bejelentés megtételére a Kereskedő jogosult. A postai úton vagy személyesen benyújtott bejelentésnek tartalmaznia kell a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése és 1. melléklet A) pontja szerinti adatokat, valamint ahhoz az ott megjelölt dokumentumokat kell csatolni

« Vissza az előző oldalra!

Kiszsidány Község Önkormányzata (Roggendorf) - Magyar