Önkormányzat / ügyleírás - bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, módosításáról

ügyleírás - bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, módosításárólSzálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő a szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

Aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A szálláshely-szolgáltatási tevékenységfolytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásnak rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.R.) hatálya alá nem tartozik az ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet jogcímén.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője az illetékes.

A bejelentéshez mellékelni kell:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
  • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshelyszolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

« Vissza az előző oldalra!

Kiszsidány Község Önkormányzata (Roggendorf) - Magyar