Önkormányzat / ügyleírás - működési engedély iránti kérelem

ügyleírás - működési engedély iránti kérelemA kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni. Az egyes közérdekeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakhatóságok megkeresésére hivatalból kerül sor.

A működési engedélyt a jegyző akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján az üzlet megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az engedély megadásával egyidejűleg a jegyző az üzletet nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartás nyilvános.

A tevékenységet kizárólag a véglegessé vált határozattal kiadott működési engedély birtokában lehet megkezdeni.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

A kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani.

A tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia:

  1. az üzlet használatának jogcímét (bérleti szerződés stb.) – tulajdoni lap kivételével - ;
  2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélevező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását;
  3. a közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását;
  4. védett intézmény védőtávolságán belül szeszes italt árusító nem melegkonyhás vendéglátó üzlet esetén – az intézmény hivatali működési idejét igazoló okiratot, a vámhatóság előzetes véleményét, és a rendőrhatóság előzetes véleményét tanúsító okiratot;

A jegyző szerzi be a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot


« Vissza az előző oldalra!

Kiszsidány Község Önkormányzata (Roggendorf) - Magyar